Arctic Food From Finland -konseptin käsikirja

Kun suomalaista ruokaa viedään tai sitä tarjotaan ja siitä puhutaan ulkomaisille toimijoille, on yhtenäinen viestinnällinen tarina eduksi. Se rakentaa mielikuvaa Suomesta puhtaan ruuan tuottajana ja kiinnostavana ruokamaana sekä vahvistaa yksittäisten yritysten viestejä ja tukee näitä kansainvälistymisessä.

Arktinen ruuantuotanto -konsepti tarjoaa vientiyrityksille johdonmukaisen tavan kertoa suomalaisen ruuan erityislaadusta. Sen keskeiset elementit muodostuvat maamme arktisista kasvu- ja luonnonolosuhteista ja osaamisestamme, jotka varmistavat puhtaat, laadukkaat ja maukkaat  elintarvikkeet

Arktinen ruuantuotanto – Arctic Food from Finland -konsepti kokoaa yhteen suomalaisen ruuan menestystekijät

Alla tammikuussa 2018 uusittu Arctic Food From Finland -konseptin käsikirja.


 

Nettisivusto sisältää tietopaketteja, kuvapankin ja videoita sekä muuta viestintää tukevaa aineistoa. Aineistot on tarkoitettu konseptia hyödyntävien, ensisijaisesti suomalaista raaka-ainetta jalostavien yritysten käyttöön. Aineistoja voi käyttää joko sellaisenaan, osana yritysten omia viestinnällisiä ratkaisuja tai yleisenä taustamateriaalina.

Toivomme, että tätä aineistoa hyödynnetään, kun suomalaista ruokaa viedään, tarjotaan tai siitä puhutaan. Rakennetaan yhdessä suomalaiselle ruualle tarina, joka tunnetaan maailmalla!