Ruokaketjun vastuullisuus

Arktisen ruuan taustalla on lukuisia tekijöitä, jotka nostavat tuotteiden laatua ja arvoa sekä lisäävät kansainvälistä kiinnostusta. Kansainvälisillä elintarvikemarkkinoilla tuoteturvallisuus ja puhtaus ovat tuotteiden tärkeimpiä ja halutuimpia ominaisuuksia. Arktisten olosuhteiden sekä maaperän, ilman ja veden puhtauden lisäksi suomalaiset toimintatavat koko elintarvikeketjussa tuottavat lisäarvoa, jota voidaan käyttää arktisen ruuan myyntivalttina.

Pohjoiset olosuhteet ja suomalaiset toimintatavat tuottavat ainutlaatuista lisäarvoa arktiseen ruokaan

Puhtaus valttia vientimarkkinoilla

Pohjoisen sijaintimme ansiosta kasvi- ja eläintautien tilanne on Suomessa hyvä. Torjunta-aineille on vähemmän tarvetta ja siitä syystä Suomi on vuosi vuodelta niiden maiden joukossa, joiden elintarvikkeissa havaitaan pienimpiä torjunta-ainejäämiä. Vähäinen ja tarkoituksenmukainen antibioottien käyttö eläinten lääkinnässä varmistaa sen, ettei lääkejäämiä päädy kuluttajien lautasille. Lääkkeitä ei käytetä ennaltaehkäisevästi tai kasvunedistämiseen. Suomen tilanne salmonellan osalta on poikkeuksellinen, sillä salmonellaa ei esiinnyt suomalaisessa ruokaketjussa juuri lainkaan. Muun muassa nämä suomalaisen elintarvikeketjun saavutukset ovat tuottajien osaamisen sekä viranomaisten ja alan yritysten tiiviin yhteistyön tulosta.

Yhteistyötä jäljitettävyyden eteen

Puhtaan ruuan perustana on dokumentoitu omavalvonta, jonka avulla varmistetaan, että tuotteet, niiden valmistustavat ja -paikat täyttävät lakien ja asetusten vaatimukset. Tämän lisäksi alan toimijoiden oma-aloitteisuus ja sitoutuneisuus hyviin toimintatapoihin ovat luoneet useita lainsäädännön ylittäviä käytäntöjä. Esimerkiksi maidon- ja lihantuotannossa toiminta perustuu pitkälti sopimustuotantoon ja ketjuinformaatioon. Sopimustuotannossa tuottaja ja elintarvikkeiden jalostaja sopivat yhteisesti, miten eläimiä ruokitaan ja hoidetaan, ja sovittu toiminta dokumentoidaan tietojärjestelmiin. Tietojärjestelmien avulla informaatio kulkee tilojen sekä rehu- ja elintarviketeollisuuden välillä. Järjestelmien avulla dokumentoitu luotettava ketjutieto ruuan alkuperästä on keskeinen osa elintarviketurvallisuutta ja tuotteiden jäljitettävyyttä.

Lue lisää: Arktinen ruoantuotanto – Taustaselvitys ja kiteytysmatriisi