Kala

Suomen viileät merivedet ovat luontainen kasvuympäristö kirjolohelle

Suomen merivesien lämpötilat tarjoavat kesäkausina luontaisen optimaaliset kasvuolosuhteet viileiden vesien kirjolohelle. Murtoveden ansiosta tietyt loiset eivät vaivaa.

Huippuluokan rehu- ja ruokintaosaamisella on pystytty vähentämään ympäristökuormitusta. Kotimaisesta silakasta valmistetun rehun avulla pystytään nollaamaan rehuruokinnan rehevöittämä vaikutus Itämereen.

Hyvinvoinnista ja eettisistä teurastustavoista sekä kemikaalien käytöstä on olemassa kansalliset säädökset.  Kasvatettaville kaloille tarjotaan hyvät elinolosuhteet.

 

Puhtaiden, isojen sisävesistöjen muikku

Suuret sisävesistöt ovat puhtaita eikä rehevöityminen ole ongelma. Suuri osa vesistöistä on laadultaan erinomaisia tai hyviä. Jääpeite suojaa syyskutuisen muikun munia talvella

Keväällä, valon lisääntyessä alkaa kasvaa poikasia. Ne syövät kirkkaissa ja karuissa vesistöissä kasvavaa kasviplanktonista.. Rasvahapot muodostuvat kasviplanktonissa ja siirtyvät sitten eläinplanktoniin, jota muikku syö koko elämänsä ajan. Tämän ansiosta muikku sisältää paljon erinomaisia rasvahappoja. 

Silakan syönti vähentää Itämeren ympäristökuormaa

Selkämeren viileään murtoveteen sopeutunut silakka on kannaltaan vahva eikä ylikalastaminen ole ongelma. Silakan raskasmetallipitoisuudet ovat laskeneet lähes 90 % 1970-luvulta, laskutrendi jatkuu edelleen.

Silakan terveyshyödyt (mm. sydäntautiriskin ja sydänkuolleisuuden väheneminen) päihittävät raskasmetallipitoisuuksien aiheuttamat riskit erityisesti yli 50-vuotiailla. Silakan pyynti Itämerestä poistaa samalla merta rehevöittävää fosforia.

 

Liitteessä Luonnonvarakeskuksen tiivistelmä arktisten olosuhteiden tuomista eduista kalantuotannolle: kirjolohelle, muikulle ja silakalle

Liitteesä Luonnonvarakeskuksen Kalamarkkinakatsaus 2016