Puhdas ilma

Ilman laatu on Suomessa erittäin hyvä. WHO:n ylläpitämän maailmanlaajuisen ilmanlaatutilaston mukaan Suomessa oli vuonna 2018 paras ilmalaatu pienhiukkaspitoisuuden mukaan mitattuna (lähde: WHO, Ambient Air Pollution Database, Update 2018).

Suomessa maailman paras ilmanlaatu

Harva asutus ja maltillinen kaupungistuminen puhtaan ilman taustalla

Suomen hyvän ilmanlaadun taustalla on monia tekijöitä. Olemme harvaanasuttu maa, jossa ei ole miljoonakaupunkeja tai suuria teollisuuskeskittymiä. Suomessa on noudatettu varsin onnistuneesti myös kansainvälisesti sovittuja ilmansaasteiden päästörajoituksia. Teollisuudessa käytetään korkealaatuista, vähemmän saastuttavaa teknologiaa ja energiantuotanto on tehokasta. Myös Suomen autokanta on uutta maailman mittakaavassa, mikä vähentää liikenteen päästöjä. Puhdas ilma vaikuttaa myös maa-alueiden puhtauteen. Esimerkiksi maaperän raskasmetallipitoisuudet liittyvät teollisuuslaitosten päästöihin. Pohjoinen sijaintimme vähentää ilmansaasteiden kulkeutumista tiheästi asutusta ja teollistuneemmasta Euroopasta.

Lue lisää: Arktinen ruoantuotanto – Taustaselvitys ja kiteytysmatriisi