Pitkä kylmä talvi

Pitkä talvi on yleensä nähty ainoastaan haittana Suomen maataloudelle, ja pohjoinen sijainti ja ilmasto toki aiheuttavat lisäkustannuksia maataloustuotannolle. Suomessa viljan- ja kasvintuotanto kuitenkin myös hyötyy monella tavalla talven olosuhteista. Kylmän talven pakkaset heikentävät kasvitautien ja kasvituhoojien elinvoimaa ja määrää kasvualustassa. Siksi Suomessa tarve kasvinsuojeluaineiden ja kasvitautien torjunta-aineiden käytölle on globaaliin tasoon verrattuna vähäinen. Samalla torjunta-ainejäämien riski pienenee. Suomessa viljellystä ruuasta löytyy kansainvälisesti verrattuna vain vähän torjunta-ainejäämiä.

Talvesta on myös hyötyä monin tavoin viljan- ja kasvintuotannolle

Lumipeite suojaa

Lumipeite on kasveille tärkeä. Se suojelee kasvillisuutta kylmältä ja sen aiheuttamilta kasvivaurioilta ja etenkin kevättalvella uhkaavalta kuivumiselta. Lisäksi lumipeite vaimentaa kasvien saamaa auringon säteilyä. Lopputalven aurinkoisina päivinä jopa fotosynteesi on lumen alla mahdollista, sillä pakkaantunut lumi läpäisee valoa ja lisäksi hiilidioksidipitoisuus voi olla lumen alla korkea. Myös ilman kosteus pysyy lumen alla korkeana ja tasaisena. Talven lumipeite suojaa kasveja, mutta se toimii suojaavan talvitakin tavoin myös kasvintuhoajille. Parhaiten kasvituhoajia hävittää ja kurittaa kova pakkanen ilman lunta.

Routa muokkaa maata

Routiva maa on eduksi kasvien viljelylle. Routa muokkaa maata, edistää kasvien vedensaantia ja estää etenkin savimailla maan tiivistymistä. Routa myös hidastaa mikrobitoimintaa maaperässä, mikä on hyödyllistä erityisesti marjakasveille.

Talvesta on hyötyä myös viljan varastoinnissa. Talven pakkasissa varastojen jäähdytys vaatii vähemmän energiaa kuin lämpimämmissä ilmastoissa.

Lue lisää: Arktinen ruoantuotanto – Taustaselvitys ja kiteytysmatriisi