Pitkä kylmä talvi

Arktisessa Suomessa viljan- ja kasvintuotanto hyötyy monella tavalla kylmästä talvesta.

Kylmä talvi pakkasineen vähentää kasvitautien ja kasvintuhoojien määrää kasvualustassa. Siksi Suomessa  käytetään vähemmän kasvinsuojeluaineita kuin monessa muussa maassa. Samalla riski torjuntaainejäämille pienenee. Suomessa ei juuri käytetäkään kasvitautien torjunta-aineita.

Pakkanen ja talven vaihtelevat sääolot heikentävät taudinaiheuttajien elinvoimaa.

Routa muokkaa maata

Routiva maa on myös eduksi kasvien viljelylle. Routa muokkaa maata, edistää kasvien vedensaantia ja estää etenkin savimailla maan tiivistymistä. Lumipeite sen sijaan toimii suojaavan talvitakin tavoin myös kasvintuhoajille. Parhaiten kasvituhoajia hävittää ja kurittaa kova pakkanen ilman lunta.

Talvesta on hyötyä myös viljan varastoinnissa. Talven pakkasissa varastojen jäähdytys vaatii vähemmän energiaa kuin lämpimämmissä ilmastoissa.