Arktisuus elintarvikeviennin kärkenä -hanke

Arktisuus elintarvikeviennin kärkenä 2016-2018 -hanke on tiedonsiirtohanke ja Luonnonvarakeskuksen, Ruokatieto Yhdistys ry:n ja Reilua.fi Oy:n yhteishanke. Hankkeessa tuotetaan ja välitetään tietoa sekä kehitetään yrityksille välineitä arktisuuden hyödyntämiseksi kotimaassa ja vientimarkkinoilla.

Kohderyhmänä ovat maaseudulla toimivat elintarvikealan kasvuhaluiset pk-yritykset, jotka suunnittelevat viennin aloittamista, harjoittavat jo vientiä tai eivät ole vielä tunnistaneet vientiä mahdollisuutena kasvattaa liiketoimintaansa.


 

Hankeaika on 1.1.2016 – 31.12.2018. Hanke-esite liitteenä.

Hankkeen rahoitus
Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Liitetiedostot: