Puhdas ilma ja ilman lämpötila

Suomen ilmassa vähän pienhiukkasia

Hengitettäviksi hiukkasiksi (PM10 eli Particulate Matter <10) kutsutaan halkaisijaltaan alle 10 mikrometrin (μm) hiukkasia. Tämän kokoiset hiukkaset kulkevat hengitysilman mukana ihmisen keuhkoputkiin asti. Hiukkaset voivat olla kemialliselta koostumukseltaan valtaosin vaaratonta pölyä tai merisuolaa, mutta niihin voi olla sitoutuneena myös esimerkiksi haitallisia raskasmetalleja tai hiilivetyjä. Myös ilman pienhiukkasten esiintymisen osalta Suomi on erittäin hyvässä asemassa.

Lisäksi aivan viime aikoina on osoitettu havupuiden tuottavan puolihaihtuvien yhdisteiden muodossa olevia pienhiukkasia. Ne viilentävät mikroilmastoa ja voivat olla kasvuston kannalta hyvinkin hyödyllisiä esimerkiksi torjumalla kasvuston pinnan patogeeneja Mikä vaikutus niillä on hengitysilmaan, on vielä täysin selvittämättä.

Kuva  Puhdas ilma - puhdas vesi