Puhdas ilma ja ilman lämpötila

Suomen ilmanlaatu on hyvä - jopa erittäin hyvä

Ilman laatu on pääosassa Suomea erittäin hyvä. Harva asutus ja maltillinen kaupungistuminen vaikuttavat osaltaan ilman ja muun luonnon puhtauteen. Suomessa ilmanlaatu on keskimäärin hyvä verrattuna esimerkiksi Keski- ja Etelä-Eurooppaan.

Suomessa ilmassa on yleisesti vähän haitallisia pienhiukkasia. Pienhiukkasia mitataan monella tavalla. Hengitettäviksi hiukkasiksi (PM10 eli Particulate Matter <10) kutsutaan halkaisijaltaan alle 10 mikrometrin (μm) hiukkasia. Tämän kokoiset hiukkaset kulkevat hengitysilman mukana ihmisen keuhkoputkiin asti. Hiukkaset voivat olla kemialliselta koostumukseltaan valtaosin vaaratonta pölyä tai merisuolaa, mutta niihin voi olla sitoutuneena myös esimerkiksi haitallisia raskasmetalleja tai hiilivetyjä. Myös ilman pienhiukkasten esiintymisen osalta Suomi on erittäin hyvässä asemassa.

Aivan viime aikoina on osoitettu havupuiden tuottavan puolihaihtuvien yhdisteiden muodossa olevia pienhiukkasia. Ne viilentävät mikroilmastoa ja voivat olla kasvuston kannalta hyvinkin hyödyllisiä esimerkiksi torjumalla kasvuston pinnan patogeeneja Mikä vaikutus niillä on hengitysilmaan, on vielä täysin selvittämättä.
 

Kuva: Arktisen ruuantuotannon kuvapankki: puhdas vesi, puhdas ilma