Osaaminen /yhteiskunnalliset tekijät

Arktisella ruuantuotannolla on omat erityiset piirteensä. Ekologisten olosuhteiden lisäksi yhteiskunnallisilla tekijöillä ja osaamisella on suuri merkitys Suomen ruuantuotantoon. Pohjoisen ekologiset olosuhteet ovat osaltaan vaikuttaneet yhteiskunnan rakentumiseen, osaamisen kehittymiseen ja kaikkeen toimintaan. Näin ollen ne vaikuttavat yhteiskuntatekijöiden kautta välillisesti ruoantuotantoomme. Näitä erityispiirteitä esitellään alla.

ARKTISEN RUUANTUOTANNON TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomessa ruoka tuotetaan perheviljelmillä. Tiloista noin 25 % on kotieläintiloja, 69 % kasvintuotantotiloja. Vaikka tilamäärä on viime vuosina vähentynyt, tilakoko on kasvanut. Vuosina 1995 - 2013 tilojen keskikoko on kasvanut läh 22,8 peltohehtaarista lähes 40 peltohehtaariin.  Suomessa myös metsä on olennainen osa maatilaa. Vuonna 2013 maatiloilla oli metsämaata keskimäärin 51 hehtaaria.

Suomen vastuu maailmanlaajuisessa ruuantuotannossa kasvaa.

Ruuantuotannon ja kulutuksen ennustetaan kasvavan huomattavasti tulevaisuudessa väestönkasvun takia. Ilmastonmuutos aiheuttaa Suomessa viljelyrajojen siirtymistä pohjoiseen, kasvukauden pitenemistä ja satojen paranemista lähivuosikymmeninä. Näin Suomen vastuu ruuantuotannossa kasvaa.