Lyhyt valoisa viileä kesä

Ihana valo

Pohjolan lyhyt kesä on valoisa, millä on suuri merkitys luonnonkasvien ja viljelykasvien kasvulle.

Valo ja päivän pituus vaikuttaa viljan kehittymisnopeuteen. Missään muualla maailmassa viljaa ei viljellä olosuhteissa, joissa päivä on kasvukauden aikana yhtä pitkä kuin Suomessa. Keskipäivän seisauksen aikaan juhannuksen tienoilla päivän pituus on Helsingissä lähes 19 tuntia, Oulun korkeudella noin 22 tuntia ja Rovaniemellä aurinko ei laske horisontin alapuolele lainkaan.

Vilu viljan kasvattaa - aurinko tekee terää

Mitä pidempi päivä, sitä nopeammin viljat kehittyvät. Lisäksi kehitysrytmiä nopeuttavat kylvöjen jälkeiset eurooppalaisittain korkeat vuorokauden keskilämpötilat, jotka johtuvat Golf-virran vaikutuksesta. Nämä kaksi kasvuoloillemme tyypillistä avaintekijää yhdessä tekevät viljanviljelyn näin poikkeuksellisen korkeilla leveysasteilla ylipäätään mahdolliseksi.

Suomessa kesäpäivä on pitkä ja lämmin.

Pohjoisissa olosuhteissa monivuotiset kasvit pystyvät hyödyntämään varhaiskevään valoa mahdollisimman aikaisin. Arktisen alueen kasvien suuri klorofyllipitoisuus nopeuttaa yhteyttämiskehitystä ja yhteyttämisen optimaalinen lämpötila on muiden alueiden lajeja alhaisempi. Lämpötilan noustua kasvien hengitys nopeutuu jyrkästi ja pimeähengitys on tavanomaista nopeampaa. Kasvien päivittäinen kasvu kasvukauden aikana on samalla tasolla kuin lämpimämmän ilmaston kasvien.

Talvikauden aikana sekä arktisen että alpiinisen alueen kasvit sietävät hyvin kuivuutta ja kylmyyttä. Kasvien varastosolukot ovat yleensä maanalaisissa osissa. Pohjoisilla alueilla tuulipölytys on hyönteispölytystä yleisempää.