Hanke-esite Arktisuus elintarvikeviennin kärkenä

Arktisuus elintarvikeviennin kärkenä 2016-2018 -hanke on tiedonsiirtohanke. Luonnonvarakeskuksen, Ruokatieto Yhdistys ry;n ja Reilua.fi Oy:n yhteishanke. Hankkeessa tuotetaan ja välitetään tietoa sekä kehitetään yrityksille välineitä arktisuuden hyödyntämiseksi kotimaassa ja vientimarkkinoilla. Kohderyhmänä ovat maaseudulla toimivat elintarvikealan kasvuhaluiset pk-yritykset, jotka suunnittelevat viennin aloittamista, harjoittavat jo vientiä tai eivät ole vielä tunnistaneet vientiä mahdollisuutena kasvattaa liiketoimintaansa.

Hankeaika on 1.1.2016 – 31.12.2018.

 
Hankkeen rahoitus
 
Liitetiedostot: