AINEISTOJA

Viestintäaineisto arktisesta ruuantuotannosta/ Hankkeen tuotokset

 • Taustaselvitys: Arktinen ruoantuotanto - taustaselvitys ja kiteytysmatriisi 2015
 • Esitekansio / folderi  Teksti englanniksi
 • esitteet Arctic Food From Finland englanniksi ja kiinaksi
 • Videot ja materiaalit kaikkien seminaarien esityksistä  (kick-off, Mikkeli, Rovaniemi)
 • Hanke-esite Arktisuudesta kilpailuvaltti suomalaiselle elintarviketeollisuudelle
 • Kuvapankki: 20 valokuvaa arktisesta ruuasta ja sen kasvuolosuhteista
 • brändikäsikirja
 • Pariminuuttinen video Arctic Food from Finland. Tekstitys englanniksi tai kiinaksi

 

 • ppt-diaesitys Kansainvälinen vertailu alkuperän käytöstä ruuan markkinoinnissa ks. Seminaarimateriaali Mikkeli 16.11.2015
 • ppt-diaesitys Arktinen konsepti Arctic Food From Finland  ks. Seminaarimateriaali Mikkeli 16.11.2016
 • Viennin portaat -koulutusmateriaali ks. Seminaarimateriaali Mikkeli 16.11.2016

 

 • ppt-diaesitys Arktisuuden hyödyntämismalli - tulossa
 • video-case arkisen ruuan viejäyrityksistä - tulossa
 • roll-up originaali /toteemi - saatavissa ruokatieto@ruokatieto.fi
 • business brief - tulossa 

 

Viestintäaineisto on tuotettu Arktisuus elintarvikeviennin kärkenä -hankkeessa. Se on kaikkien suomalaisten pk-yritysten käytössä. Arctic Food From Finland -videon on rahoittanut Maa- ja metsätalousministeriö. Viestintämateriaalia voi käyttää esimerkiksi yritysviestinnän tukena.

ks. tarkemmin viereinen valikko. Kullakin sivulla on kerrottu yksityiskohtaisemmin ko. materiaalista.

 

MUUTA AINEISTOA SUOMESTA, SUOMALAISESTA RUUASTA JA RUOKAKULTTUURISTA eri kielillä

Suomi-tietoutta ja materiaalia suomeksi ja muilla kielillä löytyy myös seuraavilta sivuilta. Huomaa käyttö- ja tekijänoikeusrajoitukset kullakin sivustolla!

Incoming matkailu Visit Finland http://www.visitfinland.com/

This is Finland http://finland.fi/ ja mainio tietopankki http://toolbox.finland.fi/

Makupaloja Suomesta ja suomalaisesta ruokakulttuurista suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi. Diaesitys, kuvapankki ja esite tulostettavaksi tästä

 

    Hyvää Suomesta -merkistä ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi http://www.hyvaasuomesta.fi/english

 

 

Tietohaarukka 2017 - tilastotietoa elintarvikealasta -julkaisu on monipuolinen tilastopaketti koko ruokaketjusta niin alkutuotannosta, elintarviketeollisuudesta kuin ruuan kulutuksestakin. Saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ KANSAINVÄLISTYJILLE ja elintarvikeviejille

 Finpro Food from Finland, Finpron johtama Team Finland elintarvikkeiden vienti- ja kasvuohjelma

 

 Vientiä  EU:n ulkopuolelle? EU:n Komissio on kerännyt hienon tietokannan eri vientimaiden vaatimuksista. Myös elintarvikkeet!

Eviralla on paras tietoa eri maiden viranomaisvaatimuksista erityisesti viennissä EU:n ulkopuolelle https://www.evira.fi/elintarvikkeet/

Eviralla on myös hanke, jolla parannetaan pk-yritysten vientivalmiuksia https://www.evira.fi/pk

Eviran neuvonta yrityksille uudistuu https://www.evira.fi/pkneuvonta

Evira opastaa pk-yrityksiä vientiin erit. EU:n ulkopuolelle https://www.evira.fi/pkvienti

 

Yritys-Suomi Kansainvälistymisestä https://www.yrityssuomi.fi/kansainvalistyminen